Elk bedrijf en elke opdracht vragen een eigen aanpak. Belangrijk is dat er concrete doelen worden vastgesteld met de opdrachtgever. Vervolgens wordt door Han in overleg een plan van aanpak opgesteld. Aan de hand van dit plan gaat Han de gestelde doelen ook daadwerkelijk realiseren.

Vanaf de start van de opdracht is Han actief bezig met de ‘quick wins’: op korte termijn zijn er vaak al doelstellingen te behalen. Han zal gedurende het hele traject participeren in de bedrijfsprocessen en zit kort op de werkvloer om de processen in goede banen te leiden. Hoewel hij een drijvende kracht is achter het verbetertraject, zullen management en medewerkers eveneens actief met dit verbeterproces aan de slag moeten. Het vertrouwen van opdrachtgever en medewerkers staat aan de basis voor het succesvol verloop van de optimalisatie.