Wanneer er tijdelijk een vacature op managementniveau ontstaat in uw bedrijf of op een project dan kan Han deze vervullen. Han is in staat snel en doelmatig te werk te gaan en de klus te klaren. 
Han is tevens in staat in te springen als de situatie binnen uw bedrijf vraagt om een probleemanalyse of er sprake is van een verstoorde verhouding met klanten.
Interim management kan uw bedrijf een impuls geven als u ervoor kiest een andere richting in te slaan of het roer om te gooien. Het invoeren en implementeren van een nieuw organisatiestructuur of het overschakelen op een andere organisatiemodel vraagt een frisse inbreng en slagvaardig optreden.