Lubrinko is gespecialiseerd in het optimaliseren van bedrijven. Bedrijven terugleiden naar hun basis, kritisch bekijken of doelstellingen nog helder zijn en of de bestaande structuren nog voldoende aansluiten bij de ‘core business’.

Onder leiding van Han zijn binnen Strukton Bouw BV vier regionale afdelingen samengevoegd tot één nieuwe afdeling van waaruit alle grote projecten gerealiseerd worden. Han heeft invulling gegeven aan de inrichting van de nieuwe organisatie en overlegstructuur binnen deze afdeling. Naast het professionaliseren en opbouwen van de organisatie in kwalitatieve zin heeft hij vanwege de slechte economische situatie ook moeten reorganiseren.

Bij CED Nederland  heeft Han als directeur van MultiHerstel een nieuwe organisatie neergezet alsmede de bestaande Herstellabels toekomst bestendig gemaakt, waarbij een verbeterslag gemaakt is in zowel kwaliteit als rendement.  

Momenteel brengt Han zijn kennis en ervaring in bij Oskomera Projecten BV waar hij als Changemanager bezig is om het bedrijf op een hoger plan te brengen. Als Directeur Projecten weet hij de beoogde projectresultaten te optimaliseren door meer inhoudelijke sturing op (financiële) projectbeheersing en klanttevredenheid.